Siirry sisältöön

Helsingin Sanomat – Mielipide – 14.8.2012

15 elokuun, 2012
Oheinen kirjoitus julkaistiin Hesarissa 14.8.2012 mielipide-palstalla.

************************

Ilmastonmuutoksen matematiikka synkkää

Maail­man fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den tuo­tet­ta­vis­sa ole­vat va­rat ovat var­sin mit­ta­vat. Jos otam­me va­rat käyt­töön, li­sääm­me tuo­reen las­kel­man mu­kaan noin 2 800 gi­ga­ton­nia hii­li­di­ok­si­dia il­ma­ke­hään. Mi­tä lu­ku käy­tän­nös­sä tar­koit­taa?

Il­mas­to­tut­ki­jat ovat las­ke­neet ih­mis­kun­nal­le hii­li­diok­si­di­bud­je­tin, jol­la ken­ties py­sym­me kriit­ti­se­nä pi­de­tyn kah­den as­teen läm­pe­ne­mi­sen ala­puo­lel­la. Bud­jet­ti on 565 gi­ga­ton­nia, eli noin vii­den­nes jo tun­ne­tuis­ta fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den va­rois­ta. Se täyt­tyy jo tun­net­tu­jen öl­jy­va­ro­jen polt­ta­mi­sel­la.

Mik­si sit­ten on niin vai­kea jät­tää 80 pro­sent­tia fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta maa­pe­rään? Yk­si syy on, et­tä ih­mis­kun­nan käyt­tä­mäs­tä ener­gias­ta yli 80 pro­sent­tia on fos­sii­lis­ta. Toi­nen syy löy­tyy ta­lou­des­ta. Näi­den ener­gia­re­ser­vien ar­vo on jo las­ket­tu fos­sii­li­sia polt­to­ai­nei­ta tuot­ta­vien yh­tiöi­den ta­sei­siin ja osak­kei­den ar­voon. Nii­tä vas­taan lai­na­taan ra­haa, ja tuot­ta­ja­maat ra­ken­ta­vat nii­den va­raan ta­louk­siaan. Jos se vie­dään pois, ro­mah­taa maail­man­ta­lous.

Val­tioil­la ja yh­tiöil­lä on vel­vol­li­suus ajaa omis­ta­jien­sa ja kan­sa­lais­ten­sa etua. Se on­nis­tuu par­hai­ten jat­ka­mal­la fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den käyt­töä, vaik­ka se tu­hoaa­kin eli­nym­pä­ris­töm­me. Me­ka­nis­mi on synk­kä, mut­ta loo­gi­nen. Fos­sii­lis­ten jät­tä­mi­nen maan si­sään tar­koit­tai­si noin 20 000 mil­jar­din dol­la­rin alas­kir­jauk­sia. Pu­hu­mat­ta­kaan sii­tä ta­lou­del­li­sen toi­min­nan mää­räs­tä, jo­ka jäi­si te­ke­mät­tä ener­gian puut­tues­sa. Tä­mä vai­kut­taa po­liit­ti­ses­ti mel­ko kau­kai­sel­ta.

En­sim­mäi­nen vaih­to­eh­to on siis polt­taa fos­sii­li­set polt­to­ai­neet ja sa­mal­la maa­pal­lon elin­kel­poi­suus. Toi­nen vaih­to­eh­to on val­mis­tau­tua ot­ta­maan vas­taan en­nen­nä­ke­mä­tön ta­lou­del­li­nen krii­si, jo­ka seu­raa sii­tä, kun riit­tä­vän kar­mean il­mas­to­ka­tast­ro­fin seu­rauk­se­na po­lii­ti­kot ovat pa­ko­tet­tu­ja sää­tä­mään hii­li­pääs­töil­le sel­lai­sen hin­nan, jol­la suu­rin osa niis­tä jää maan­kuo­reen.

*********************************

Inspiksenä/lähteenä toimi Bill McKibbenin taannoinen teksti Rolling Stonessa, jonka koetin puristaa 2000 merkkiin…
Edit: viimeinen kappale oli kahteen kertaan…

Advertisement
5 kommenttia
 1. Hyvä kirjoitus! Toinen (ei välttämättä ristiriidassa oleva) vaihtoehto, jolla hiili jää maahan on pitää huolta, että kilpailevan vaihtoehdon hinta on oikeasti alhaisempi. Jos vaihtoehto on halpaa, eivät Shellit ja muut lähde poraamaan pitkin arktista, koska se ei kannata. Jos energian hinta on korkea, suurempi osa teoreettisista fossiilisista reserveistä tulee käytännössä kiinnostaviksi. Tämä vaihtoehto toki sotii tietynlaista ”konsensusta” vastaan, jossa energianhintaa halutaan nostaa.

 2. rainer rajakallio permalink

  Tarkoitatko siis, että pallo rakennetaan täyteen uraanivoimaa, joka on muka ”halpaa”?

  • 1000 W/m^2, 20000GW koko ihmiskunnalle…tilaa tarvitaan noin 0.01% manneralueiden pinta-alasta eli paljon vähemmän kuin mitä tähän nyt kuluu. Toki nuo voi upottaa myös kallion sisään, jos niin haluaa. Silloin pallon pinnalta ei kulu tilaa juuri lainkaan. (Kun viimeksi asian tarkastin, sen enempää Ranska kuin Ruotsikaan eivät ole persaukisia kehitysmaita. Toisaalta en ole seurannut heidän tilannettaan kovin aktiivisesti joten ehkä sinulla on uudempaa tietoa asiasta kuin minulla.)

 3. Taito Mikkonen permalink

  Logiikka on naurettava, jos ihmiskunta tekee itsemurhan finassimuodollisuuksien vuoksi.
  Kun fossiilisten käyttö lopetetaan jää todella paljon tekemättä mutta tulee paljon tehtävää tuotettaessa tarpeelliset tavarat ja hoidettaessa muut tehtävät ilman fossiilienergiaa. Työttömyyteen se ei johtane, monet toiminnat vaativat enemmän ihmistyötä. Monet tarpeet hoidetaan sitten toisin.
  Eikä energia ole ainoa muutosta vaativa tai aiheuttava asia.

 4. jorma permalink

  Tässäpä on yhden synkistelijän haastattelu, johon vähän aikaa sitten tulin törmänneeksi. Tyyppi on yhdysvaltalainen fysiikan professori ja väittää, että laskelmiensa ja talousmallinnuksensa mukaan ihmiskunnan talouden hiilipäästöjen pitäminen ilmastotutkijoiden keskuudessa vaaralliseksi katsotun määrän alla näyttäisi vaativan väistämättä ”sivilisaation romahduksen” – tarkoittaneeko se sitten yllä olevan kommentoijan ”finanssimuodollisuuksien” hoitamatta jättämistä? No joka tapauksessa, minusta tämä oli mielenkiintoinen pikku haastattelu tähän synkkään aiheeseen liittyen.

  Tässä vielä tämän proffan asiaa koskeva nettisivu, jolta satuin haastattelulinkin löytämään. Tyyppi on toki taloustieteilijänä pelkkä amatööri, mutta minusta sillä oli mielenkiintoisia pointteja tästä synkästä näkökulmasta.

  http://www.inscc.utah.edu/~tgarrett/Economics/Economics.html

Vastaa käyttäjälle Jani-Petri Martikainen Peruuta vastaus

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: